Turkish English  Russian German French

Başakşehir Şubesi

0212 809 3939

Beylikdüzü Şubesi

0212 872 7898

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
Pinterest
Tumblr

Fissür Örtücü

Fissür örtücü küçük azı ve büyük azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerindeki çürük oluşabilecek girintilerin üzerine uygulanan şeffaf veya hafif renkli plastik koruyucu kaplamalardır.
Büyük azı ve küçük azı dişlerinde pitler ve fissürler denilen girinti veya oluklar vardır. Besinler bu çatlakların içine saplanırlar. Bazı çatlaklar o kadar derindirler ki diş fırçalarının kılları bunların en derin yerine ulaşamaz. Pitler ve fissürler bakterilerin yerleşip çürük yapmaları için elverişli ortamlardır. Fissür örtücüler bu tip oluşumların önüne geçerler. Bunlar dişlerin üzerindeki oluk ve çatlakları doldurarak besinlerin buralara saplanmasını önlerler.

Fissür Örtücüler Ne İçin Kullanılırlar?

fissür örtücüFissür örtücüler genellikle çocukların dişlerine uygulanarak çürük oluşumu engellenmeye çalışılırlar. Çok etkili olmalarına rağmen normal dolgulara göre çok daha ekonomiktirler.
Çoğu diş hekimine göre dişler sürer sürmez bu dişlere fissür örtücüler uygulanmalıdır. Dişlerin tam olarak sürmesini beklemeden yapılabilirler bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta dişlerin tükürükten veya diş eti oluğu sıvısından arındırılarak kurutulabilmesi gerekmektedir.
Eğer çocuğunuz yüksek çürük risk grubunda ise diş hekiminiz çocuğunuzun küçük azı ve büyük azı dişlerine fissür örtücü uygulamayı önerebilir. Diş hekimleri genelde süt dişlerine fissür örtücü uygulamazlar. Buna rağmen fissür örtücüler çok fazla çürüğü olan çocukların veya yüksek risk grubunda olan çocukların süt dişlerine de uygulanabilirler.
Bazen fissür örtücüler yüksek risk grubundaki yetişkinlerin dişlerine de uygulanabilir. Bunun için diş hekiminiz size gerekirse bunu önerebilir.

Fissür Örtücüler İçin Hazırlık

Fissür örtücü uygulaması çabuk kolay ve ağrısız olarak rutin diş hekimi randevularında uygulanabilirler. Enjeksiyon (anestezi) gerekmemektedir. Bunlara rağmen çocuğun bu işlem sırasında rahat olarak koltukta oturması dişlerin kuru kalması için çok önemlidir. Bu örtücüleri dişlerin üzerine iyice yapışmasını sağlar.

Fissür Örtücüler Nasıl uygulanır?

Diş hekimi dişlerin üzerinde hiçbir artık veya besin kalmayacak şekilde temizler ve dişlerin kuru olduğundan emin olur ve böylece örtücü dişlere yapışır. Örtücü dişlere sıvı şekilde uygulanır ve girinti ve olukların içini doldurur. Örtücüler genelde 20 saniyeden 1 dakikaya kadar zaman diliminde sertleşirler veya bu iş için özel bir ışık kullanılır.

Fissür örtücüler çürüğü nasıl önler?

Çocuğunuz dişlerini hergün fırçalayıp diş ipi kullansa bile, dişlerin çiğneyici yüzündeki girinti ve çıkıntılara fırça kılları ulaşamaz. Yiyecek artıkları ve bakteriler bu girintilere yerleşip diş çürüğü oluşturabilirler. Fissür örtücüler akışkan kıvamda oldukları için fissürlerin en derin noktasına kadar ilerlerler. Dolayısıyla bu bölgeleri tıkayarak yiyecek artıkları ve bakterilerin yapışmasını engellerler.

Fissür Örtücü Uygulaması Anestezi Gerektirir mi?

Uygulama esnasında ve sonrasında herhangi bir ağrı ve acı hissedilmez. Bu sebeple anesteziye ihtiyaç yoktur. Herhangi bir komplikasyonu olmadığı için küçük yaşlardaki çocuklara rahatlıkla uygulanabilir. Ancak işlem esnasında ağzın kuru kalması gerektiği için çocukla iş birliği içinde bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Fissür Örtücü Uygulaması Ne Kadar Dayanır?

Fissür örtücü koruyuculuğunu süt dişleri düşüne kadar devam ettirir. Bu süreçte tekrar edilmesine gerek yoktur. Ancak bazı özel durumlarda aşınma, kırılma gibi sorunlar yaşanabilir. Düzenli gidilen hekim kontrollerinde böyle bir durum olduğu tespit edilirse fissür örtücü yenilenebilir.

Fissür Örtücüler Diş Çürükleri İçin Kesin Çözüm müdür?

Fissür örtücü diş çürüklerini önlemede destekleyici bir tedavidir. Bu tedavinin flour gibi diğer hijyen uygulamalarıyla birleştirilmesi uygulamanın başarı yüzdesini artırır. Fissür örtücünün yanı sıra günlük ağız bakımına özen göstermek de tedaviyi destekleyici olacaktır.

Tedavi Sonrası Takip

Örtücülerin 15 yıla kadar uzun bir süre dayanabilseler de bunların plastik olduğu ve sonsuza kadar ağızda kalamayacağı unutulmamalıdır.
Çocuğunuzun diş hekimi rutin kontrolleri sırasında örtücüleri kontrol eder. Eğer gerekiyorsa örtücüler tekrar edilir.

Örtücülerin iyi işler görmesine rağmen bazı yardımlar olmadan çocuklarınızın çürüksüz olmalarını sağlayamayacakları unutulmamalıdır. Evde yapılan ağız bakımı çok önemlidir. Fissür örtücü uygulanan yetişkinlerinde ağız bakımı çok önemlidir. En az günde iki kez fırçalama, bir kez diş ipi kullanmalı ve düzenli olarak diş hekimine kontrole gitmelidir.

Şunları aksatmayın:

 • Küçük bir bezelye kadar florlu diş macunu kullanarak günde iki kere dişlerini fırçalatın ve birbirine deyen dişlerin aralarını diş ipi ile temizletin.
 • Diş hekimini sıklıkla ziyaret edin.

Riskler
Çok nadir olmakla beraber plastik veya plastiğin türevlerine alerjisi bulunan çocuklarda örtücüler problem yaratabilir.

@GoldenSmileDent

Çocuk Diş Dolgusu

Çocuk diş dolgusu, çürük nedeni ile madde kaybına uğramış dişlerin, çürük temizlendikten sonra çeşitli materyaller ile doldurularak dişin doğal şeklinin kazandırılmasıdır.
Bu tedavinin amacı, çürüğün ilerlemesinin durdurulması, hassasiyetin giderilmesi, dişin canlılığının korunması ve dişin çiğneme ve estetik işlevinin devam ettirilmesidir.
Önerilen tedavi uygulanmazsa çürük ilerler, kanal tedavisi veya dişin çekimi gerekli olabilir.
Çocuk diş dolgu yapımında hekim gerek görürse lokal anestezi uygulayabilir.

Çocuklarda diş çürüklerinin azaltılması için ne yapılmalıdır?

Çocuklara diş fırçalarken yardımcı olunmalıdır. Dişlerini kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce, günde iki defa fırçalamaları sağlanmalıdır. Çocukların erken yaşlarda diş doktoruna götürülmesi ve çürük oluşmasını engellenmek için dişlerine fissür örtücü uygulanması sağlanmalıdır. Biberon çürüklerine engel olmak için, beslenmede biberon kullanımında dikkatli olunmalıdır. Çocukların flor alması sağlanmalıdır. İçme suyu, flor tabletleri, gargaralara, florlu diş macunları ve diş doktorunun yaptığı uygulamalardan flor alması sağlanmalıdır. Fakat fazla florun zararlı olduğu unutulmamalı, diş doktorundan bu konuda destek alınmalıdır. Çocukların öğün aralarında yiyeceği abur cubura dikkat edilmelidir. Şeker ve nişasta içeren yiyecekler dişlerde çürüğe sebep olan bakterilerin beslenmesini sağlar. Bu nedenle ara öğünlere özen göstermelisiniz.

Diş doktoru tarafından çocuklara yapılan uygulamalar nelerdir?

Çocuk diş

Çocukların diş bakımı için gerekli olan bütün tedaviler diş doktoru tarafından uygulanmaktadır. Çocuklarda mükemmel bir ağız ve diş sağlığı yaratmak için, 6 ayda 1 kere düzenli olarak çocuk diş doktoru kontrolü yaptırılmalıdır. Bu ziyaretler sırasında ağız ve diş sağlığını tehdit edebilecek her türlü sorun belirlenebilir. Buradaki en önemli konu sorunların erken dönemde teşhis edilebilmesi ve tedavisinin yapılmasıdır. Çocuklarda bu sorunların erken dönemde teşhis edilmesi fiziksel ve duygusal gelişimi olumlu yönde etkileyen önemli bir unsurdur.

Çocuk hastaların ilk muayenesi sırasında çocuk ve anne, baba arasında iyi bir iletişim sağlanması gerekir. Ardından hastanın medikal ve dental hikayesinin alınması gerekir. Bundan sonra klinik ve radyografik muayenenin yapılması gerekmektedir. Elde edilen bulgulara göre anne-babaya, çocuğa yapılacak tedavi hakkında bilgiler verilir. Çocuk diş doktorları, çocuklarda süt dişlerini ve sürekli dişleri çürükten ve periodontal hastalıklardan korumak için farklı yöntemler uygulamaktadır. Bunlar; çocuklara ağız hijyeni kavramının öğretilmesi, diş fırçalama yöntemlerinin öğretilmesi, diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması, sistemik florür uygulamasının yapılması ve fissür örtücü uygulanması gibi yöntemlerdir.

Florür uygulamaları: Koruyucu diş hekimliğinde kullanılan en etkili tedavi şekli olan florür tedavileri, sağlıklı kişilerde, çürüğe yatkın olan kişilerde, dişlerde olan hassasiyet ve erozyon tedavilerinde, özel bakıma gereksinimi olan sistemik hastalığı olan kişilerde uygulanabilir. Bu uygulamalar kişinin yaşıyla, çürük oluşma riskine göre belirlenmiş aralıklarla ve oranlarda yapılır.

Fissür örtücüler: Kişilerde anatomik olarak azı dişlerindeki çiğneme yüzeylerinde olan girinti ve çıkıntılarda besinlerin yapışacağı alanlar bulunmaktadır. Dişlerdeki çürükler temizliği zor alanlarda başlar. Fissür örtücüler dişlerde bulunan bu alanlardaki yüzeylerde sığlaştırma yapar, gıdaların tutunmasını azaltır ve fırçalanmayı kolaylaştıracak kadar uygun bir yüzey oluşturmaktadır. Bu uygulamaların yapılmasından sonra dişlerde çürük oluşumu % 70-80 oranında azalma göstermektedir.

Olası riskler:

Dişin iyileşme yeteneğine ve hastanın ağız bakımına bağlı olarak tedaviler her zaman başarılı olmayabilir. Dişte ağrı meydana gelirse ve diş restore edilebilecek durumda ise kanal tedavisi yapılır. Aksi durumlarda cerrahi tedavi planlanır. Nadir de olsa kullanılan materyale karşı hastada alerjik reaksiyon gelişebilir. Dolgu yapılırken veya yapıldıktan sonra geriye kalan sağlam diş dokusunun miktarına bağlı olarak diş kırılabilir.
Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar: Yapılan çocuk diş dolgusu nun kırılması ve düşmesi durumunda hasta çok geçmeden hekimine başvurmalıdır. Yapılan işlem sonrasında çocuğunuzda herhangi bir rahatsızlık olursa (şiddetli ağrı, gıda birikimi, sivri veya pürüzlü kalan alan, yükseklik vb.) hekiminize bildiriniz. Girişim sonrası ağrı veya hassasiyet ortaya çıkabilir ve bir süre devam edebilir. Yapılan dolguların başarısı dişin yapısına, ağız bakımı ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir.

Diş tedavisi korkutucu çocuğumu korkutmak istemiyorum!

Ebeveynlerin geçmişte yaşadıkları kötü diş tedavisi tecrübeleri, aynı hissiyatı çocuklarına da yaşatmak istemedikleri için tedaviden uzun süre kaçmalarına, ağrı oluşana kadar diş hekimine gitmemelerine neden olur. Ağrı oluştuktan sonra doktoru ziyaret eden çocukta ise ağrının yarattığı huzursuzluk, hiç tanımadığı birinin canını daha çok acıtmayacağına güvenememe ve yapılacak işleme dair duyduğu kaygılar, tedaviyi daha karmaşık bir hale sokar.

Çocukların, dişlenmenin ilk başladığı yıllardan itibaren kontrol amaçlı diş hekimine götürülmesi, hem çocuk ve hekim arasında güçlü bir bağ kurulmasına hem de oluşabilecek çürüklerin erken keşfine ve basit yöntemlerle tedavi edilebilmesine yardımcı olur. Böylece çocukta, diş hekiminin aslında korkulacak biri olmadığı ve diş tedavisinin ağrılı bir işlem olmadığı algısı oluşturulabilir. 

Cocuk Diş

Çocuk diş

Çocuklarda Diş Çekimi

Çocuklarda Diş Çekimi: Bazı durumlarda çürük, dişin canlı kısmına kadar ilerlemiştir ve dişin köklerinde çene kemiğine kadar dayanmış iltihaplı bir durum gelişebilir. Böyle durumlarda bu bir süt dişiyse ve alttan gelen daimi dişin sürmesi çok yakınsa çekim yapılabilir. Daimi dişin sürme zamanı yakın değilse çekilen dişin yerine bir yer tutucu yapılması gerekir.

Çocuklarda Oluşmuş Diş Problemlerinin Tedavi Edilmesi

Çürük: Dişteki çürük kısım temizlenerek kalıcı veya geçici bir dolgu maddesiyle doldurulur. Çürük çok ilerlemişse, dişin canlı kısmına kadar kanal tedavisi uygulanabilir.

Darbe: Bazen düşme veya yaralanma durumunda diş yerinden çıkabilir ya da kırılabilir. Kaza sonucu dişte bir kırılma oluşursa, dişi ılık su ile silip temiz tutarak zaman kaybetmeden diş hekimine gidilmelidir.

Çocuklarda diş çekimi sırasında/ sonrasında oluşma ihtimali bulunan yan etkiler şunlardır:

 • Birkaç günlük ev istirahatini gerektirecek rahatsızlık hissi veya şişlik,
 • Ağız açma / kapama hareketlerinde kısıtlılık,
 • Çekim bölgesinde yüzde renk değişikliği,
 • Süresi uzayabilecek şekilde hafif/orta /ağır kanama,
 • Çekim bölgesine ait sinirlerde geçici ya da kalıcı uyuşukluk (dil, dudak, çene ucu),
 • Çekim sonrasında ağrı veya enfeksiyon.

Yukarıda size açıklanan komplikasyonlardan herhangi biri olduğunda vakit kaybetmeden hekiminize başvurunuz. Çekim esnasında kırılan kök parçaları çok derinde ise alttaki daimi dişin zarar görmemesi için çıkartılmak için zorlanmaz.

Diş çekiminden sonra nelere dikkat edilmeli?

Diş çekimi

Anestezi ile diş çekimi yapıldığı için; uyuşukluk geçene kadar çocuğun dudak ve yanaklarını ısırmamalarına dikkat ediniz. Bunun için gazlı bez ısırtılabilir. Uyuşukluk geçene kadar çocuğa yemek yedirilmemelidir.

 • Diş çekimi öncesi ya da sonrasında antibiyotik, ağrı kesici ya da ağız gargarası önerilebilir. Bu ilaçları tarif edildiği şekilde çocuğunuza kullandırmanız gerekmektedir.
 • Çekimden sonra çekim boşluğuna yerleştirilen gazlıbez yaklaşık 20 dakika ısırıldıktan sonra atılmalı, yerine tekrar başka bir şey konmamalıdır.
 • Çekimden sonra tükürük yutulmalıdır, ağızda biriktirilmemelidir. Kesinlikle sürekli olarak dışarıya tükürülmemelidir.
 • Çekim boşluğu dil ve yanak ile vakumlanmamalıdır.
 • Çekim boşluğu dil veya el ile oynanmamalıdır.
 • Ağız bakımı: çekim yapıldığı gün diş fırçalarken çekim bölgesine dokunmamak gerekir.
 • Diyet önerileri: çekim yapıldığı gün çok sıcak yiyecek-içeceklerden kaçınılmalıdır.
 • Eğer diş fizyolojik düşme zamanından önce çekildiyse, doktorunuzun yer tutucu yapılması için verdiği randevuyu ihmal etmemelisiniz. Çenede yer kaybının görülmesi en çok çekimden sonraki 6 ayda görülmektedir. Bu nedenle çekimi takiben hemen yer tutucu yapılması önemlidir.

@Instagram Takip İçin Tıklayınız

Süt Dişleri Ne Zaman Düşer?

Süt Dişleri: Ebeveynler tarafından çoğu zaman endişe yaratabilecek olan bu durum aslında çok normaldir. Bebek, ilk diş sürmesini takip eden her 6 ayda yeni bir grup diş çıkartacak ve süt dişlenme dönemi 2,5-3 yaşına kadar, toplam 20 adet süt dişi ağızda olacak şekilde tamamlanır. 6 yaşında ise daimi dişlenme dönemi başlar ve 12-13 yaşına kadar yetişkin bir insanda olan tüm dişler çocukta tamamlanmış olur. ilk dişler çıkarken bazı problemleri de beraberinde getirebilir. Bebeklerde; salya akışının artması, iştahsızlık, ağrı, uykusuzluk, ateş ve ısırma güdüsünün artması gibi semptomlar çok sık görülür.

Süt Dişleri Hangileridir, Ne Zaman Çıkarlar?

süt dişleriBebeğiniz doğduğunda 20 tane süt dişi çenesinde hazır olarak çıkmayı bekler. İlk süt dişi 6 ay 12 ay arasında çıkar. Her çocuğun gelişimi farklı olacağından ortalama süreler içinde süt dişleri ağızda belirdiğinde endişe edilmesine gerek olmaz.

Süt dişleri 20 tanedir. Aynen kalıcı dişlerimizde olduğu gibi de kesici dişler, köpek dişleri, süt azıları olarak çeşitlenmektedir. Dişlerin çıkma dönemlerinde özellikle 6- 18 aylıkken bebeğinizin diş etlerinde kızarıklı kaşıntı olabilir. Ateş yükselebilir, ağrı olabilir ve bebeğiniz huzursuz olabilir. Bu dönemin kolay atlatılabilmesi için zaman zaman diş hekimi tarafından ağrı kesiciler ve bazı jellerin kullanılması önerilir.

Süt dişlerinin sürmesi 3 yaşında tamamlanır. Çocuğunuz artık büyümüştür. Bu dönemden 6 yaşına kadar çürük oluşmaması için dişlere bakım yapılması ve düzenli diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması önemlidir. 6 Ayda 1 kez, diş doktoruna giderek kontrol yapılması ve aynı zamanda çocuğunuzun diş doktoru ile ilişkisinin gelişmesi ve rahatlaması açısından önemidir.

Süt Dişlerine Uygulanan Tedaviler Nelerdir?

Süt dişlerine de aynı kalıcı dişlerde olduğu gibi tedaviler uygulanır. Dolgu, kanal tedavisi, kuafaj gibi. Süt dişi kanal tedavilerinin özenle yapılması gerekir.

Süt Dişleri Neden Önemlidir?

Süt dişleri kalıcı olmasa da önemlidir. Çocuğun çiğneyebilmesi ve beslenmesi, rahatlıkla konuşabilmesi ve güzel görünmesi için süt dişlerinin sağlıklı olması gereklidir.  Süt dişleri, alttan gelen sürekli dişlere yer hazırlarlar. Süt dişleri, değişim dönemi gelmeden çürümüş dişlerin mutlaka tedavisinin yapılması gereklidir.  Süt dişlerinin erken kaybedilmesi bazı kalıcı dişlerin gömük kalmasına sebep olacağından önemlidir.

Bebeklerde İlk Diş Çıkması Sırasında Oluşacak Sıkıntıları En Aza İndirebilmek İçin;

Bebeğin çiğnemesini sağlamak, diş etlerine masaj uygulanarak basıncı azaltmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle de çiğnenen şey soğuk olursa yararı artar. Soğuk muz veya havuç, lastik bir diş halkası bebeğin oyun gibi uygulayabileceği yöntemlerdendir. Dikkat edilmesi gereken, bebeğin bu çiğneme sırasında mümkün olduğunca dik oturtulması ve yalnız bırakılmamasıdır.

Anne Sütünün Diş Sağlığına Faydaları

Yapılan araştırmalara göre, 6 ay anne sütü emen bebeklerde %72 oranında daha az diş bozukluğu olduğu tespit edilmiştir.

 • Anne sütü, biberon çürüğü riskini de azaltıyor.
 • Bebeğinizin dişleri çıkarken emzirmeyi kesmenize gerek yoktur.
 • Bebeğin ağız ve diş sağlığı için annenin de diş sağlığının iyi olması gereklidir. Çürüğün bulaşıcı olduğunu unutmayalım.

Buzdolabında soğutulmuş püre, yoğurt gibi yiyecekler dişetlerinde daha rahatlatıcı bir etkiye sebep olacaktır. Su verirken de ılık su yerine biraz daha soğutulmuş suyu biberonla içirmek faydalı olabilecektir.Dişetlerine masaj bebeğin kendi kendine diş kaşıyıcıları ısırması, çiğnemesi çok fayda sağlamıyorsa, annenin işaret parmağına saracağı temiz bir gazlı bezle bebeğin dişetlerine yapacağı masaj, bebekte bir rahatlama sağlayabilir. Doktoruna danışılarak bu masaj eczanelerde satılan diş jelleri ile de yapılabilir.

Yalancı Emzik ve Parmak Emme Ne Zaman Bıraktırılmalıdır?

İlk 2 yıl yalancı emzik bebeğinizin uyku düzeni için faydalıdır. Emme refleksi dolayısıyla bebekler emziğe ihtiyaç duyar. Ancak parmak emme ve yalancı emzik gibi alışkanlıklar 3 yaşını geçen bir çocukta halen devam ediyorsa artık diş sistemine zarar vermeye başlar. Dişlerde kalıcı bozukluklara sebep olur. Şiddetli ortodontik problemlerin oluşmasını sağlar. Üst çenede darlık, öndeki dişlerinde açıklıklar meydana gelir.

Bu sebeple yalancı emzik ya da parmak emme gibi alışkanlıkların en geç 4 yaşından önce terk edilmesi gerekmektedir.

Ağrı kesiciler, yukarıdaki yöntemlerden çok bir fayda sağlanamıyorsa, mutlaka doktoruna danışılarak paracetamol içerikli ağrı kesici şuruplardan kullanılabilir.

Süt dişlerinin belli yaşlarda yerlerini kalıcı dişlere bırakacak olmasından dolayı, bazı anne ve babalar tarafından önemsenmez. Bu çok yanlıştır. Süt dişlerinin; çiğneme fonksiyonunu yerine getirerek çenelerin gelişimine yardımcı olması, konuşmanın düzgün gelişimine yardımcı olmaları, kapladıkları alanı kendilerinden sonra gelecek daimi diş için koruyup daimi dişler sürerken ona rehberlik yapmaları gibi sayısız faydaları vardır. Bundan dolayı, 6.ayda ilk diş sürmesini takiben bebeğin bir diş hekimine götürülmesi ve yapılacak düzenli kontroller, ileride oluşabilecek sorunları önleyebilir. Süt dişleri sağlıklı olan bir bebeğin büyük ölçüde mutlu bir bebek olacağı unutulmamalıdır.

@GoldenSmile

Çocuk Diş Fırçalaması

Çocuğumun dişlerini fırçalayamıyorum?

Pedodonti Nedir?

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), 0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan bir anabilim dalıdır. Pedodonti, bebeklik çağından itibaren çocukların ağız-diş sağlığını ve çene-yüz bölgesi gelişimini takip ve tedavi eden, aynı zamanda koruyucu önlemleri de içine alan diş hekimliği dalıdır. Pedodontistler bu dönemde bebek, çocuk ve gençlerin ağız diş sağlığı gereksinimlerine göre önleyici ve tedavi edici her türlü tedavi ve koruyucu uygulamaları gerçekleştirmektedirler.

Diş Fırçalama: Hepimiz için değişmez bir kural günde 2 kere 2 dakika! Peki kaçımız hiç ertelemeden bu kurala uyabiliyoruz. Çok zor dediğinizi duyabiliyoruz. Biz diş hekimleri içinde bile çok zor! Bu yüzden çocuklarımızın mucizevi bir şekilde dişlerini fırçalamasını beklemememiz lazım. Keşke doğduklarında sihirli sözcüklerimiz olsa ve her gün unutmadan dişlerini fırçalayabilseler. Ama yok … ve bu konuda bize çok iş düşüyor.

diş fırçalama

Peki ne yapabiliriz?

 • Çocuklarımızın hayatları boyunca sağlıklı dişlere sahip olmaları için doğduklarından itibaren ağız ve diş temizliğine dikkat etmemiz lazım. Evet doğru duydunuz doğduklarından itibaren. Çocuklarımızın ağız dokularının temizliği için dişlerinin sürmesini beklememize gerek yok. Gazlı bez veya temizleme mendilleri gibi araçlar ile özellikle gece emzirmelerinden sonra temizlemeye özen göstermemiz gerekiyor. Ayrıca bolca su içmelerini sağlamakta ağız dokuları ve dişlerinin temizliği için yararlı olacaktır.
 • Dişleri sürdükten sonra artık diş fırçalamayı eğlenceli bir oyuna çevirebiliriz. Evin birçok köşesinde diş fırçası bulundurmak, hatırlamalarını ve alışkanlık haline getirmelerini sağlayabilir.
 • Ebeveynlerin hep beraber diş fırçalaması davranışı kabullenmesini kolaylaştıracaktır.
 • İnternette diş fırçalama ile ilgili şarkılar, oyunların izlenmesi, bu şarkılar ile birlikte dişlerini fırçalamaları zorunlu bir aktiviteden çok bir oyunmuş gibi hissetmelerini sağlayabilir.
 • Çocuğunuzun odasının veya banyonun sıklıkla görebileceği alanlarına diş fırçalamasını hatırlatacak resimler, notlar asabilirsiniz.
 • Diş fırçalamayı kendi alışkanlıkları haline getirebilmek için çalışsak ta 9-10 yaşına kadar mutlaka eşlik etmeliyiz.
 • Çocuğumuzun ilk dişi sürdükten sonra 6 ayda bir çocuk diş hekimde kontrollerinin yapılması koruyucu tedaviler, detaylı ve doğru bilgi alabilmeniz için gereklidir.

Çocuklar İçin Nasıl Bir Diş Fırcası Seçilmelidir?

Çocuğun ağız büyüklüğüne uygun, yumuşak ve naylon kıllardan üretilmiş diş fırçaları kullanılmalıdır. Sert fırçalar dişleri aşındıracağı için kullanımı uygun değildir. Eskimiş bir süpürgeyle süpürme işlemi nasıl yapılamazsa, eski bir fırçayla da dişler fırçalanamaz. Fırça kılları aşınır aşınmaz (Ortalama 6 ay) mutlaka değiştirilmelidir.

@Instagram Takip İçin Tıklayınız