Turkish English  Russian German French

Başakşehir Şubesi

Updating

Beylikdüzü Şubesi

Updating

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
Pinterest
Tumblr
tam dişsiz ağızda implant

Tam Dişsiz Ağızlarda İmplant

Tam dişsiz ağızlarda implant tedavisi: Genelde dişsiz ağızlarda tam protezler kullanılmasına rağmen, hastanın tam protez kullanmaya alışması fonksiyonel ve psikolojik açıdan oldukça güçtür. Bu olumsuzlukların üstesinden gelebilmek için implant üzerine yerleştirilen ve implantlar ile desteklenen protez seçenekleri ön plana çıkmaktadır”

İmplantlar Herkese Uygulanabilir

İmplant uygulamaları, genel sağlık durumu iyi olan herkese yapılabilir. Kalp, diyabet, tansiyon gibi sistemik hastalıkları bulunan ve bunun için sürekli ilaç kullanımını gereken kişilere de; hastanın doktoru tarafından ilaçların doğru bir şekilde incelenmesi ve gerekli ise antibiyotik koruması yapılması şartıyla implant uygulanabilir. Ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalarda; implant uygulanması, kemik gelişiminin tamamlanmasına kadar ertelenmelidir.

İmplant Uygulamasında Başarı

İmplant uygulamasında başarının iki önemli ayağı vardır. Uzun süreli klinik sonuçlarla başarısını ispatlamış uluslararası standartlarda patentli ürünlerin kullanılması ve iyi eğitim almış, tecrübeli bir hekim tarafından uygulanması. Bu iki önemli faktörün bir araya geldiği durumlarda full çene implant, dişsizliğin en kolay çözümüdür" şeklinde konuştu.
Diş implantının sadece doku dostu titanyumdan yapılabileceğine dikkat çeken Yalçın, "İmplant yaptırırken ilk olarak kullanılan malzemeden emin olunmalıdır. Bu da ancak diş implantının patent ve sertifikasının sorulmasıyla anlaşılabilir.  Sağlıklı bir implanta sahip olmanın ikinci kuralı ise deneyimli ve bu konuda eğitimlerini tamamlamış uzmanların tercih edilmesidir. İmplant yaklaşık 10 - 15 yıldır gündemimizde ve bu konuda doğru uzmanı bulmak da doğru ürünü bulmak kadar önemli" dedi.

İmplant Uygulamalarında Zorluk Derecesi 

Tam dişsiz ağızlarda implant cerrahi olarak, herhangi bir kemik defekti olmayan ve anatomik oluşumların vakayı olumsuz yönde etkilemediği durumlar, basit olarak değerlendirilirken, implant yuvasının yer alacağı olası bölgede, kemik ile ilgili problemlerin yaşandığı vakalar, cerrahi olarak ileri ve karmaşık olarak değerlendirilirler. Protetik açıdan bakıldığında ise, tüm implantoloji vakaları diş eksikliklerinin sayısına ve bölgesine bağlı olarak zorluk dereceleri belirlenir. Örneğin, posterior tek diş eksikliği vakaları, basit olarak değerlendirilirken, anterior tek diş eksikliği vakaları ileri ve karmaşık olarak sınıflandırılmaktadır. Bu noktadan bakıldığında, tüm  implant üstü sabit restorasyonlar ile rehabilite edilecek total dişsizlik vakaları implantolojinin en zor vakalarıdır.

Tam Dişsiz Ağızlarda İmplant

Tam dişsiz ağızlarda implant hangi protez türünün yapılacağına hasta ve hekimin birlikte karar vermesi gerekir. Alt ve üst çeneye yapılan implant sayısına göre tedavi seçenekleri değişebilir. Doğal dişlerimiz boyutunda implant üstü sabit köprüler, sadece hekim tarafından çıkarılabilen implant üstü hibrit vidalı protezler, hasta tarafından da çıkarılabilen implant üstü hareketli protezler başlıca tedavi seçenekleridir. İmplant destekli protezlerin, implantsız tedavi seçeneklerine göre pek çok avantajı vardır. Hareketli protezlerin (takıp-çıkarılan damak protezleri) kullanımı zordur. Ayrıca, bu protezler çene kemiğindeki kemik erimesini hızlandırabilir. İmplantlar ile desteklenen protezler, doğal bir diş yapısı oluşturduğundan kullanım konforu sağlamaktadır. İmplant destekli protez kullanımının, kişiye verdiği güven; diş eksikliğinin meydana getirdiği olumsuz psikolojik etkileri ortadan kaldırır. Aynı zamanda, implantlar çevre çene kemiğinin hacminin korunmasını da sağlamaktadır.

Tam Dişsiz Ağızlarda İmplant İçin Dikkat  Edilecek Hususlar

tam dişsiz ağızda implantBir total dişsizlik vakasında, hastaya sağlayacağı avantajlar düşünüldüğünde ilk hedef doğal olarak, bu gibi vakaları implant üstü sabit bir restorasyonla uygulamak çok daha uygundur. Ancak bazı total dişsizlik vakasındaki birtakım faktörler, o vakaların sabit bir restorasyon ile uygulanmasını mümkün kılmaz. Bir total dişsizlik vakasını restore edilebilmesini belirleyen ağız dişi ve ağız için etkenler bulunmaktadır.

Bunlardan ağız dişi etkenler:

 • Gülme hattı
 • Dişlerin görünümü
 • Yüz desteği

Ağız içi etkenler ise:

 • Kret şekli
 • Çeneler arası uzaklık
 • Çeneler arası ilişki
 • Gingivadır.

Gülme hattının aşağıda olması, çok sayıda dişin ağız dışından görünmesi ve yüz desteğinin ilgili hastada gerekli olmaması ağız dışı parametreler açısından sabit restorasyona karar verilebilmesini kolaylaştırır. Ağız içindeki parametrelerde ise, kret şeklinin dışbükey olması, çeneler arasında 10mm veya daha az bir uzaklık olması, nötral bir çeneler arası ilişki ve mukozanın kalın olması önemli sayılmaktadır.

İmplant Sayısı ve Seçimi

Total dişsizlikte implant planlanması, implant destekli sabit dişler yapabilmek için tedavi planlaması sırasında, mutlaka tedavinin bitimde dişlerin nasıl bir görünüme sahip olabileceği önceden belirlenmelidir. Hastadan alınan kayıtlar, elde edilen tanı modelleri ve bunlar üzerinde yapılacak mum modelajlar ile bu konuda yeterince bilgi sahibi olunması mümkündür. Bu işlem hem planlama açısından önem taşımakla beraber, hem de klinisyene cerrahi sırasında implantları nasıl konumlandıracağı ile ilgili çok önemli rehberlik sağlar.

Alt ve üst çeneni her ikisindeki total dişsizliklerde, implant destekli sabit dişler yapılırken, çene yapısının büyüklüğüne bağlı olarak 6 yada 8 adet implant kullanılır. Çok küçük çenelerde  6 yeterli olurken, normal ya da daha büyük  yapılarda 8 adet implant kullanılması daha uygun bir yaklaşım olur. İmplant sayısının artması, getirdiği biyomekanik avantajların yanı sıra, yapılan son restorasyonun daha küçük bölümler halinde yapılmasına olanak tanır. 6 adet implant kullanılan vakalarda, restorasyon en fazla 2 parçada yapılırken, 8 implant kullanılan vakalarda restorasyon 4 parçaya ayrılabilmektedir.

Greftleme Yapılması

Diş, çene kemiğini bir arada tutan önemli bir yapıdır. Dişini kaybedildikten sonra, uzun süreli implant tedavisi yaptırılmadığı takdirde, o bölgede kemik kaybı olur. Kemik kaybı durumunda implant yerleştirilemeyeceğinden, implant yerleştirilecek bölgede kemiğin büyütülmesi gerekir. Bu nedenle, diş kaybından hemen sonra implant yaptırılması, implant tedavisi fiyatlarına olumlu yansır. Benzer nedenlerle, implant yapılacak bölgede, kemik yapısı, kemiğin boyutu, seviyesi ve yoğunluğu yetersiz olduğu durumlarda, yapay kemik tozu (kemik grefti) kullanılır. Yurt dışından ithal edilen, greft, membran ve doku yapıştırıcılar pahalı malzemeler olup, implant tedavi ücretini artıran bir etkenlerdir. Ayrıca, kemik yapısı itibariyle, yüzey özellikleri gelişmiş ve daha üst teknoloji ile üretilmiş implant kullanımı zorunluluğu tedavi ücretlerini artıracaktır.

 SONUÇ

Tüm karmaşıklığına ve zorluklarına karşın tam dissiz vakalarda implant ve protez, hatasız tanı ve tedavi planlaması ile implant destekli tüm ağız sabit rehabilitasyon yapabilmek,  hastalara fonksiyonel, estetik ve sosyal yaşamında rahatlık gibi birçok avantajın yanında, kemik rezorpsiyonu bakımından da büyük yararlar sağlamaktadır.

Leave a Comment

(4 Yorum)

 • Angthong National Marine Park

  … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: goldensmile.com.tr/tam-dissiz-vakalarda-implant-ve-protez/ […]

 • go to website

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: goldensmile.com.tr/tam-dissiz-vakalarda-implant-ve-protez/ […]

 • purchase MDMA pills online CA,

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: goldensmile.com.tr/tam-dissiz-vakalarda-implant-ve-protez/ […]

 • rich89bet

  … [Trackback]

  […] There you will find 2085 more Info to that Topic: goldensmile.com.tr/tam-dissiz-vakalarda-implant-ve-protez/ […]

 • Bu gönderinin yorumları kapatılmış.