Turkish English  Russian German French

Başakşehir Şubesi

0212 809 3939

Beylikdüzü Şubesi

0212 872 7898

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
Pinterest
Tumblr

TUĞRUL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLETİŞİM SÜRECİ İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

‘’İletişim Formu’’ doldurulması aracılığıyla bizimle iletişim kuran İlgili Kişi olmanız nedeniyle kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri işleme süreçleriyle ilgili olarak bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

 

Veri Sorumlusu Hakkında

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Tuğrul Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

 

İşlenecek Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebebi
Kimlik Verisi (Ad/Soyad)

İletişim Verisi (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Talep ve Şikayet Verisi (Mesaj)

 

 

Görüş, öneri, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, bu kapsamda tarafınızla sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesi;

 

Tuğrul Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi, sunulan hizmetlerle ilgili olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda kalite yönetim sistemimizin geliştirilmesi.

6698 Sayılı KVK Kanunu’nun;

 

5/2-f)“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”.

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, www.goldensmile.com.tr internet adresi üzerinden ‘’İletişim Formu’’ doldurulması gibi otomatik olan yöntemlerle toplanacaktır.

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve www.goldensmile.com.tr internet adresimizde bulunan bilgi notumuza göz atabilirsiniz ve info@goldensmile.com.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.